Fasaanikukko Iidesjärven etelärannalla. Fasaani on alunperin itäaasialainen laji, joka on istutettu Eurooppaan riistalinnuksi keskiajalta lähtien ja Suomeen 1900-luvun alussa. Laji viihtyy kulttuuriympäristöissä, kuten puistoissa, puutarhoissa ja maanviljelyalueilla. Suomen fasaanikanta on vahvin Etelä- ja Lounais-Suomessa sekä Pohjanmaan rannikolla aina Oulun korkeudelle asti. Keski-ja Itä-Suomessa esiintyminen on laikukasta ja pohjoisimmat yksittäisesiintymät ovat napapiirin korkeudella. Vuosittaiset kannanvaihtelut ovat suuret. Lajin säilymistä Suomessa autetaan talviruokinnalla ja lisäistutuksilla.Tampere 2.11.2013.
EdellinenIidesjärven luonto 8 -sivulleSeuraava