Keltavuokkoja Iidesjärven pohjoisrannalla. Melko harvinaisena Etelä-Suomessa esiintyvä keltavuokko on Tampereella luontaisen levinneisyytensä pohjoisrajoilla. Luonnossa keltavuokkoa esiintyy viljavilla kasvupaikoilla, kuten rantalehdoissa ja savipohjaisissa lehdoissa. Ihminen on laajentanut sen kasvupaikkoja puistoihin ja pihoille, kuten myös sen levinneisyysaluetta pohjoisemmaksi. Tampere 25.4.2019.
Iidesjärven luonto 17 -sivulleSeuraava