Siikanevan soidensuojelualueella on muutamassa kangasmaasaarekkeessa vanhaa metsää, jossa on paljon keloja ja erilaista lahopuuta. Kuvan vasemmanpuoleisessa metsäsaarekkeessa äänteli palokärki. Ruovesi 25.5.2013.
EdellinenMaisema 19 -sivulleSeuraava